Стара Загора, "Цар Симеон Велики" 101 0884863345 0889244439 narmag@abv.bg

Условия на промоцията през декември 2015 година

1. В томболата имат право да участва всяко лице, навършило 18 години, с изключение на служителите на „НАРМАГ” АД, собствениците и служителите в търговските обекти, които участват в мероприятието, разположени на територията на Търговски център Универсален магазин.

2. Всеки участник може да получи, попълни и участва с повече от един талон.

3. За да получи талон за участие, всеки желаещ трябва да направи покупка, от който и да е търговски обект в Универсален магазин на минимална стойност 20 / двайсет/ лева. Талоните се получават в търговските обекти, в който е направена покупката. Ако покупката, реализирана в един обект е на стойност по-голяма от 20 лв., клиентът има право да получи по един талон за всеки 20 лв. от стойността на покупката си в същия обект. Пример: покупка за 47 лв. клиента има право на два талона. При покупка от 84 лв., клиента има право на четири талона и т.н.

4. Не се допуска събиране на стойността на извършените покупки от различни търговски обекти в рамките на един ден. Пример: Покупка от 42 лв. от един магазин и 35 лв. от друг, клиента ще има право на два талона от единия магазин и един талон от другия. Не се допуска събиране на стойността на извършените покупки от различни търговски обекти или от един и същ, но в различни дни в рамките на срока на Промоцията.

5. Всяко лице, което е направило покупки на територията на Универсален магазин и има право да участва в Промоцията, трябва да попълни в талона трите си имена, телефонен номер, e-mail адрес или Фейсбук и отрази № на магазина, в който е направил покупките. След което да пусне попълнен талон за участие в урната, предназначена за целта, позиционирана в централната част на партерен етаж в Търговския център.

6. Печелившият Участник в Промоцията ще бъде определен на 28 декември 2015 година на случаен принцип, чрез теглене на жребий и печелившите ще бъдат уведомени по телефона или мейл и имената им ще бъдат публикувани във Фейсбук страницата на Универсален магазин Стара Загора.

7. Наградата ще се дава на Участник, който има право да участва в Промоцията, бил е обявен за печеливш съгласно Правилата на Промоцията, явил се на място в Управлението на Търговския център, представя документ за самоличност удостоверяваща правото на участие в томболата.